asd Регистрация :: Вход


Консултации и помощ при правно и счетоводно организиране на дейност във Великобритания и България, данъчно облагане, осигуряване – социално и пенсионно, включително регистрация като самонает , дружество с ограничена отговорност за Великобритания и клонове, а за България – всякакви допустими по Търговския закон търговски дружества и техни клонове,  едноличен търговец. Осъществяване на посредничество и представителство.
Съдействие и представителство пред банки по повод откриване на банкови сметки, организиране на кредити, закупуване на недвижими имоти във Великобритания и България
Съдействие при извършване на инвестиции в България и Великобритания, включително и недвижими имоти.
Консултации във връзка със спорове в областта на семейното право за България и Великобритания, вкл. Развод, упражняване на родителски права и издръжка за деца

5% отстъпка с "Шопинг-карта" при следните условия:
Моля предварително да представете вашата Шопинг карта за да направим отстъпка за услугите ни.

Сподели:
-5%
Darina Bozhikova's
Law Office Bulgaria
Plovdiv 4000
16 Zlatarska Str.
Telephone and Fax: +359 32 63 59 19
+359 888 21 97 29
+359 878 21 97 29
E-mail: darinadar@abv.bg
E-mail: darina.bozhikova@dar-lawoffice.com
http://dar-lawoffice.com/
[[карта]]
 
-20%
-20%
-15%