asd Регистрация :: Вход


СТУДИО АРХИТЕКТИ ШИЛЕВИ разполага с екип архитекти и инженери с дългогодишен опит в областта на инвестиционното проектиране и строителство на сгради. В ръководения от нас офис се изработват инвестиционни проекти във всички фази на проектирането, съобразени със законовата и нормативна база и необходими за издаване на Строително разрешение от Техническите служби на общините. В услугите, които извършваме са включени следните етапи:
1. Предпроектно проучване и цялостен анализ на строителния терен: градоустройствен статут; присъединяване към съществуващата инфраструктурна мрежа; функционален анализ на сградата и предпроектни екскизни решения във варианти; финансов анализ на инвестиционните намерения и т.н.
2. Изработване на инвестиционни проекти във всички изискуеми от закона специалности и необходимите фази на проектиране: Идеен, Технически и Работен инвестиционни проекти.
3. Дизайн и интериорни решения на проектираните сгради. Визуализации и презентации на изработените проекти.
4. Подготовка на тръжна документация и провеждане на конкурси за избор на изпълнител. Консултации във всички етапи на строителството.
5. Авторски надзор по време на строителство.
СТУДИО АРХИТЕКТИ ШИЛЕВИ има богат опит в реставрация, консервация и експониране на Паметници на културата. Силна страна в работата ни е затваряне на цикъла - Проучване и проектиране, Строителство, Обзавеждане и дизайн на проектираните и построени от нас обекти.

5% отстъпка с "Шопинг-карта" при следните условия:
Моля представете вашата Шопинг карта за да направим отстъпка при извършване на услугите ни.

Сподели:
-5%
Офис
Пловдив 4000,
ул."Авксентий Велешки" 9
Tелефон: 032 399 125;
Арх. Георги Шилев
Мобилен:0878 430 971
E-mail:gshilev@abv.bg
E-mail:george_sh@shilevarchi.com
Арх. Лидия Шилева
Мобилен:0878 430 961
E-mail:lidia_sh@abv.bg
E-mail:lidia_sh@shilevarchi.com
Арх. Мартина Шилева-Ноел
E-mail: martina_sh@shilevarchi.com


 
-10%
-20%
-15%