asd Регистрация :: Вход


“ДЕЛТА-КОНСУЛТ” ООД e търговско дружество, създадено
през 2000 г. Основната дейност на фирмата е фокусирана в областта
на операции с недвижими имоти и оценка на активи. Развива следните
основни направления :
- пазарни проучвания и анализи
- управление на имоти
- оценки на имоти
- оценки на машини и съоръжения
В дружеството са ангажирани професионалисти с доказан опит,
притежаващи необходимата компетентност и квалификации.
Дружеството е сертифицирано за оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения и вписано в регистъра на КНОБ под №
900200165.
Дружеството и членовете му са изпълнявали договори за оценки
с Министерство на транспорта, Министерство на правосъдието,
Национална агенция “Държавен резерв и военовременни запаси“,
Общини, повечето търговски банки в България, физически и
юридически лица.
Цените на които работи дружеството са конкурентни]]

5% отстъпка с "Шопинг-карта" при следните условия:
Моля представете вашата Шопинг карта за да направим отстъпка при извършване на услугите ни.

Сподели:
-5%
гр. Пловдив, 4000
бул. “Цар Борис III-Обединител”
№136 А, ет.1
тел. 032 650 722; 0898 582 917
e-mail: niko_garov@abv.bg 
-15%
-10%
-20%